Viktor Fixl

Viktor Fixl (1914-1986) patří mezi zakladatele hračkářského oboru u nás, působil na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze (dnešní SUPŠ v Praze na Žižkově) a v jeho ateliéru se formovalo mnoho pozdějších slavných českých hračkářů, např. pan Václav Kubát, jeho nástupce, o jehož tvorbě jsem psala v začátcích blogu. Viktor Fixl čerpal z tradiční dřebořezbářské lidové hračky, velmi dbal na estetiku, funkčnost a bezpečnost hračky. Má veliké zásluhy na tom, že se česká hračka stala pojmem i za hranicemi naší vlasti. Pod jeho vedením se např. česká hračka úspěšně prosadila na EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu. Osobně si cením toho, že nasadil nejen vysoko laťku pro estetickou funkci hračky, ale spolupracoval s psychology a pedagogy, čímž hračce dával silnou didaktickou hodnotu. Mnoho hraček a herních prvků navrhoval pro mateřské školy a další dětská zařízení. Byl nejen pedagogem, ale hlavně výtvarníkem a navrhoval hračky do výroby, tedy funkční a vyřešené i pro sériové zpracování. Propojení estetiky a nároků dětské psychologie je pro něho příznačné a ceněné, výtvarné stylizaci ponechával dost prostoru pro dětskou fantazii, ale záměrně extrémně umělecky neabstrahoval, měl jednoduše cit vyvažovat čistotu formy a přiměřenou míru stylizace, protože na konci viděl vždycky dětského uživatele s jeho specifickými potřebami.
wikipedie


Komentáře