Česká hračka / Czech toys

Hledám pro vás zajímavé, originální autory, kteří do oblasti hračky vnášejí nové nápady. Baví mě tvůrci ze současné mladé generace i skuteční inovátoři a nestoři ze starších generací, kteří se zasloužili o skvělé jméno české hračky daleko za hranicemi. Silná tradice je u nás hlavně ve dřevěných hračkách, soustružených i řezbovaných a je krásné sledovat, jak tato tradice je nadále rozvíjena a pokračuje. 

Na blogu najdete všechny autory pod štítkem  >> česká hračka / czech toys
Některé můžete poznat blíže prostřednictvím  >>  rozhovoru / interwiev.

Česká hračkářská škola se opírá o osobnosti mezinárodního věhlasu: Viktora Fixla a Václava Kubáta; před nimi nový pohled na hračku nastínil Ladislav Sutnar. Z této tradice vyrostlo množství skvělých výtvarníků, kteří rozvíjeli moderní pohled na dřevěnou hračku.


dřevěné hračky

Viktor Fixl was a founder of the study field of toys in the Czech Republic. He was a teacher and he also devoted himself to artistic creation. He continued the traditional wooden toy, but he collaborated with psychologists and supplemented the toy with aesthetics, functionality and didactics. His toys were also highly prized abroad (Expo 58, Expo 67).
dřevěné hračky, herní systémy

Teacher, artist and pioneer of Czech toy school. He is the wooden toy expert, he suggested a number of toy industry realized.

dřevěné hračky
dřevěné hračky

Komentáře